Κορομηλά, Βυζάντιο και ελλαδισμός (2011) [Koromila, Byzantium and helladocentric ideology]
[Texts]

Abbreviation
Κορομηλά, Βυζάντιο και ελλαδισμός (2011) [Koromila, Byzantium and helladocentric ideology]
Author
Marianna Koromila
Title
Το Βυζάντιο, το Ελλαδικό Κράτος και εμείς
Number of pages
17
General classification
General classification
Lecture.
Classification of contents
Classification of contents
Political.
Classification of contents
Cultural.
Language
Greek
Key words
Athens.
Byzantine and Christian Museum, Athens.
Byzantine civilization.
Church of Greece.
Ecclesiastical music.
Greek state.
Ideology.
Modern period.
Romiosyne.
Scholars.
Twentieth century.