Παπαδημητρίου, Μυκήνες (2015)
[Bibliography]

Abbreviation
Παπαδημητρίου, Μυκήνες (2015)

Άλκηστις Παπαδημητρίου, Μυκήνες σειρά Ο κύκλος των μουσείων, (Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Αθήνα 2015)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-984364-9-4
Data

Alcestis Papadimitriou, Mycenae (John S. Latsis Public Benefit Foundation 2015) [in Greek]. See the English edition Papadimitriou, Mycenae (2015) and the e-Book.

This volume includes photographs of monuments and exhibits from the archaeological site and the museum of Mycenae, which are under the authority of the Ephorate of Antiquities of Argolida, as well as the National Archaeological Museum.

You can read the Greek edition in the form of e-Book by visiting the page: http://www.latsis-foundation.org/ell/ekpaidefsi-epistimi-politismos/politismos/o-kyklos-ton-mouseion

Key words
Agamemnon.
Archaeological Museum.
Argolid.
Bronze Age.
Excavations.
Fortifications.
Gold.
Grave-goods.
Greece.
Jewellry.
Mycenae.
Mycenaean civilization.
Mycenean Greece.
National Archaeological Museum Athens / NAMA.
Palace.
Peloponnese.
Wall painting / Mural painting.
Weapons, arms.