Ψαροπούλου, Τελευταίοι τσουκαλάδες (1986)
[Bibliography]

Abbreviation
Ψαροπούλου, Τελευταίοι τσουκαλάδες (1986)
Form of publication
Book

Μπέττυ Ψαροπούλου, Τελευταίοι τσουκαλάδες του Ανατολικού Αιγαίου (Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, Ναύπλιο 1986)

Key words
Aegean, Eastern.
Ceramics / pottery.
Chios.
Clay pot.
Dodecanese islands.
Lemnos.
Lesbos / Lesvos.
Modern period.
Photographic archives.
Plans, elevations.
Pot / Vase / Vessel / Utensil.
Rhodes.
Samos, island.
Traditional art.
Traditional professions.
Workshop, workshops.