Αναστασέλλης, Θεόφιλος (1981)
[Bibliography]

Abbreviation
Αναστασέλλης, Θεόφιλος (1981)
Form of publication
Booklet

Στρατής Αναστασέλλης, Ο φίλος μου ο Θεόφιλος (Κείμενα, Αθήνα 1981)

Data
Stratis Anastasellis, My Friend Theophilos (Athens 1981) in Greek.
Key words
Lesbos / Lesvos.
Literature.
Painter.
Theophilos Hatzimihail, painter.