Χιονίδης, Δημήτριος Βικέλας και Βέροια (1986)
[Bibliography]

Abbreviation
Χιονίδης, Δημήτριος Βικέλας και Βέροια (1986)
Form of publication
Book

Γεώργιος Χ. Χιονίδης, Ο Δημήτριος Βικέλας και ο δεσμός του με τη Βέροια. 150 χρόνια από τη γέννησή του (1835-1985) - Ομιλία (Ιδιωτική έκδοση, Θεσσαλονίκη 1986)

Key words
Biography.
Literature.
Poetry.
Scholars.