Αχειλαρά, Κάστρο Μυτιλήνης (1999)
[Bibliography]

Abbreviation
Αχειλαρά, Κάστρο Μυτιλήνης (1999)
Form of publication
Archaeological Guide

Λίλλιαν Αχειλαρά, Το Κάστρο της Μυτιλήνης (Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αθήνα 1999)

ISBN / ISSN
960-214-250-2
Key words
Byzantine fortifications.
Byzantine period.
Castle / Fortress.
Fortifications.
Gattilusi, family.
Hellenistic antiquities.
Late Ottoman period.
Lesbos / Lesvos.
Modern period.
Mytilene, city.
Ottoman monuments.
Ottoman period.
Photographic archives.
Plans, elevations.