Κοντής, Λεσβιακό Πολύπτυχο (1973, 2011)
[Bibliography]

Abbreviation
Κοντής, Λεσβιακό Πολύπτυχο (1973, 2011)
Form of publication
Off-print

Ιωάννης Δ. Κοντής, Λεσβιακό Πολύπτυχο. Από την ιστορία, την τέχνη και τη λογοτεχνία (Αιολίδα, επανέκδοση Μυτιλήνη 2011)

ISBN / ISSN
978-960-99323-7-0
First edition
Publisher of first edition
Έσπερος
Place of publication of first edition
Αθήνα
Date of publication of first edition
1973
Key words
Aeolian city-states.
Antiquity.
Basilica, building.
Byzantine period.
Castle / Fortress.
Ecclesiastical buildings.
Gattilusi, family.
Lesbos / Lesvos.
Literature.
Modern period.
Mosaic pavements.
Mytilene, city.
Ottoman monuments.
Roman period.
Sappho.
Traditional architecture.