Παρασκευαΐδης, Β΄ Διωγμός (2013)
[Bibliography]

Abbreviation
Παρασκευαΐδης, Β΄ Διωγμός (2013)
Form of publication
Book

Παναγιώτης Σ. Παρασκευαΐδης, Η προσφυγιά του Β΄ Διωγμού στη Λέσβο (Ταρταρούγα, Μυτιλήνη 2013)

Key words
Aegean, Eastern.
Archives.
Asia Minor Catastrophe.
Asia Minor Hellenism.
Captives, captivity.
Dictatorship.
Everyday life.
Imbros / Imvros / Gökçeada.
Lesbos / Lesvos.
Modern period.
Mytilene, city.
Persecution.
Photographic archives.
Refugee camps.
Refugees.
Social welfare.
Tenedos / Bozcaada.
Treaty of Lausanne, 1923.
Twentieth century.
U.S.A..