Κάρποβ, Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας (2017)
[Bibliography]

Abbreviation
Κάρποβ, Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας (2017)
Form of publication
Book

Σεργκέι Π. Κάρποβ, Ιστορία της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, Μιχαήλ Γκρατσιάνσκι, Στέφανος Κορδώσης (επιστ. επιμ.), Ευγενία Κριτσέφσκαγια, Αγγελική Ευσταθίου (μτφρ.), (Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2017)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-9538-59-6
First edition
Place of publication of first edition
Μόσχα
Date of publication of first edition
2007
Key words
Agrarian economy.
Ak Koyunlu.
Amastris / Amasra.
Amasya / Amaseia.
Andronicus I Comnenus / Andronikos I Komnenos.
Arab sources / Arabic sources.
Armenians.
Asia Minor / Asian Turkey.
Bessarion, Cardinal.
Bessarion, scholar.
Black Sea / Euxine Pontus.
Byzantine cities.
Byzantine industrial facilities.
Byzantine institutions.
Byzantine monuments.
Byzantine noblewomen.
Byzantine sources.
Byzantines.
Cantacuzenoi / Kantakouzenoi family.
Chaldia, province.
Chersonessos Taurica / Cherson.
Cimmerian Bosporos / Straits of Kerch.
Coin, coins.
Colchis.
Commerce.
Communication routes.
Comneni / Komnenoi.
Crimea.
Eastern Pontus / Eastern Pontos.
Emirate.
Empire of Trebizond.
Eugenios, saint.
France.
Gabras / Gabrades, Byz. family.
Galata.
Genovese.
Georgia, country.
Giresun / Kerasous.
Grand Komnenoi of Trebizond.
Harbor.
Iberia / Georgia.
Iberians of Georgia.
Ilkhanate of Persia.
Ioannes Eugenikos, nomophylax.
Italy.
Kastamonu.
Kefe / Caffa / Kaffa / Feodosiia.
Kerch / Pantikapaion.
Latin Church.
Lesbos / Lesvos.
Mamluks.
Medieval era.
Medieval France.
Medieval Georgia.
Medieval Russia.
Mehmet II, the Conqueror.
Michael VIII Palaeologus / Palaiologos.
Middle East.
Monasteries.
Mongols.
Ottoman Turks.
Palaeologans / Palaiologans.
Panaretos.
Pera / Beyoğlu.
Persia.
Phasis, river / Rioni.
Pontic people.
Pontus / Pontos.
Rize / Rizaion.
Russians.
Samsun.
Sea of Azov.
Sebasteia / Sivas, city.
Seljuks.
Sinope / Sinop.
Sudak.
Sultanate of Rum.
Sumela Monastery, Pontos.
Syria.
Tabriz.
Tafur, Pero.
Tamerlane.
Tanais, ancient city.
Tatar-Mongols.
Trebizond.
Turkmen.
Turks.
Venetian bailles.
Venetian trade.
Venice.
Western Pontos / Pontus.