Χατζηδάκης, Μυστράς (1987)
[Bibliography]

Abbreviation
Χατζηδάκης, Μυστράς (1987)
Form of publication
Archaeological Guide

Μανόλης Χατζηδάκης, Μυστράς, η μεσαιωνική πολιτεία και το κάστρο. Πλήρης οδηγός των παλατιών, των εκκλησιών και του κάστρου (Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1987)

First edition
Date of publication of first edition
1981
Data
Manolis Chatzidakis, Mystras, the Medieval City and the Castle (Ekdotike Athenon, Athens 1987) in Greek. See the English edition of this complete guide to the byzantine churches, the palaces and the defenses of this unique city-museum.
Key words
Architecture.
Byzantine church construction.
Byzantine cities.
Castle / Fortress.
Late Byzantine period.
Mistra / Mystras.
Monasteries.
Museum.
Palace, palaces.
Palaeologan / Palaiologan architecture.
Palaeologan / Palaiologan icon painting.
Peloponnese.
Wall painting / Mural painting.