Κορομηλάς, Αθηναϊκή Περιπέτεια τ. Β΄ (1981)
[Bibliography]

Abbreviation
Κορομηλάς, Αθηναϊκή Περιπέτεια τ. Β΄ (1981)
Form of publication
Book

Γεώργιος Κορομηλάς, Λάμπρος Κορομηλάς, Η Αθηναϊκή Περιπέτεια. 40 αιώνες αθηναϊκής ζωής, Μαριάννα Κορομηλά (εκδ. επιμ.), τ. Β΄, (Ιδιωτική έκδοση, Αθήνα 1981)

Collective work
Yes
Key words
Acropolis of Athens.
Athenians.
Athens.
Benizelos house, Athens.
Benizelos, family.
Byzantine nobility / noblemen.
Byzantine period.
Catalan Company.
Christianity.
Engraving.
Epidemics.
Frankish rule / Latin rule.
Greek War of Independence, 1821.
Late Antiquity.
Michael Choniates / Michael Acominatus.
Ottoman period.
Philothei Benizelou, saint.
Photographic archives.
Travelers’ accounts.