Μαυρογορδάτος, 1915 (2015)
[Bibliography]

Abbreviation
Μαυρογορδάτος, 1915 (2015)
Form of publication
Book

Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος, 1915. Ο εθνικός Διχασμός σειρά Θεωρητικές Επιστήμες / Ιστορία, (εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2015)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-16-6498-9
Data
George Th. Mavrogordatos, 1915: The National Schism (Patakis Publications, Athens 2015) in Greek.
Key words
Agrarian society.
Asia Minor Catastrophe.
Athens.
Balkan wars.
Balkans.
Dictatorship.
Eastern Macedonia.
First World War.
Germany.
Greece, modern.
Greek army.
Politics.
Smyrna / İzmir.
Social organization.
Thessaly.
Twentieth century.
Venizelos, Eleftherios.