Καλαϊτζής, Παπά-Ευθύμ (2013)
[Bibliography]

Abbreviation
Καλαϊτζής, Παπά-Ευθύμ (2013)
Form of publication
Book

Χρυσόστομος Καλαϊτζής Μητροπολίτης Μύρων, Ο διαβόητος Παπά-Ευθύμ και τα κατ’ αυτόν. Ένας εφιάλτης της Ρωμηοσύνης, Σωτήρης Θ. Θεοχάρης (επιμ.), (Ιερά Μητρόπολη Μύρων και εκδόσεις Ιστός, Πόλη 2013)

ISBN / ISSN
ISBN 978-605-4640-21-8
Key words
Acts of vandalism.
Ankara, capital.
Archives.
Asia Minor Catastrophe.
Asia Minor Metropolises.
Caesarea / Kayseri.
Cappadocia.
Cappadocians.
Christians of the East.
Clergy, clergymen.
Ecumenical Patriarchate, 20th c..
Galata.
Human rights – violations.
Istanbul, Orthodox churches.
Nationalism.
Newspaper, newspapers.
Phanar.
Romiosyne.
Turkish speaking Greek Orthodox.
Twentieth century.