Λεσβιακά τ. Δ΄ (1962)
[Bibliography]

Abbreviation
Λεσβιακά τ. Δ΄ (1962)
Form of publication
Scholarly Journal

Κ. Κοντός, Ι. Μουτζούρης, Σ. Ι. Χαριτωνίδης, Ι. Μ. Φουντούλης, Σ. Γ. Παρασκευαΐδης, Ζ. Π. Καμπούρης, Λεσβιακά τόμος Δ΄ (Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών, Μυτιλήνη 1962)

Collective work
Yes
Data

Λεσβιακά [Studies about the island of Lesvos], vol. IV (Mytilene 1962) in Greek. Contents: Πρόλογος p. 5. Κώστας Κοντός «Η κατάκτηση της Μυτιλήνης από τους Τούρκους» pp. 7-49, Ι. Μουτζούρης «Μεσαιωνικά κάστρα της Λέσβου» pp. 50-68, Σ.Ι. Χαριτωνίδης «Οικοδομικές φάσεις του κάστρου της Μυτιλήνης» pp. 69-75, Ι. Μ. Φουντούλης «Οι Τούρκοι κατακτηταί εν ταις ακολουθίαις των Λεσβίων Αγίων» pp. 76-90, Σ. Γ. Παρασκευαΐδης «Ο Ταξιάρχης του Μανταμάδου» pp. 91-101, Ζ. Π. Καμπούρης «Τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας στη Λέσβο (1908-1912)» pp. 102-188, Γενικό Επιτελείο Στρατού «Η απελευθέρωσις της Λέσβου (ιστορική και στρατιωτική έκθεσις επί τη βάσει του αρχείου του Γ. Ε. Σ.)» pp. 189-199, Φ. Δήμος-Γ. Καραμάνος-Αθ. Παρασκευαΐδης «Η Λέσβος τις μέρες της απελευθέρωσης» pp. 198-228. Part II pp. 229-242: Β. Αρχοντίδης «Αριστείδης Δελής» pp. 229-233, Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών «Έκθεσις πεπραγμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου από 22 Σεπτεμβρίου 1957 μέχρι της 13 Νοεμβρίου 1960» pp. 234-239, Αθ. Παρασκευαΐδης «Η προστασία των ιστορικών μνημείων της Λέσβου» pp. 239-242. Περιεχόμενα και Κατάλογος με φωτογραφίες pp. 243-244. Total pages 246.

>>> At the Accompanying Texts you can find the article: Σ. Ι. Χαριτωνίδης «Οικοδομικές φάσεις του κάστρου της Μυτιλήνης» [Charitonidis, “Castle of Mytilene”] in Greek (pdf)

Key words
Balkan wars.
Byzantine sources.
Castle / Fortress.
Gattilusi, family.
Late Byzantine period, Palaeologan / Palaiologan period.
Late Ottoman – Transitional period.
Lesbos / Lesvos.
Michael, archangel.
Monasteries.
Mytilene, city.
Ottoman conquest.
Ottoman Empire, 20th c.
Twentieth century.