Λεσβιακά τ. Ε΄ (1966)
[Bibliography]

Abbreviation
Λεσβιακά τ. Ε΄ (1966)
Form of publication
Scholarly Journal

Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος, Σ. Ι. Χαριτωνίδης, Ι. Μ. Φουντούλης, Σ. Γ. Παρασκευαΐδης, Harald Patzer Λεσβιακά τόμος Ε΄ (Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών, Μυτιλήνη 1966)

Collective work
Yes
Data
Λεσβιακά, Studies about the island of Lesvos, vol. V (Mytilene 1966) in Greek.
Key words
Aeolian style.
Archaeological finds.
Archaic architecture.
Archaic period.
Byzantine period.
Demetrius Cydones / Demetrios Kydones.
Emperor cult.
Galata.
Gattilusi, family.
Genovese.
Learned clergy.
Lesbos / Lesvos.
Michael, archangel.
Monasteries.
Museum.
Mytilene, city.
Neo martyr.
Roman Empire, East.
Theophilos Hatzimihail, painter.
Twentieth century.