Ιάκωβος Mytilena Sacra τ. Β΄ (1974)
[Bibliography]

Abbreviation
Ιάκωβος Mytilena Sacra τ. Β΄ (1974)
Form of publication
Book

Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος Γ. Κλεόμβροτος, Mytilena Sacra. Ναοί – Κειμήλια (Α-Μ), Ιστορία - Τέχνη τόμος Β΄ σειρά Mytilena Sacra (Ιδιωτική έκδοση, Θεσσαλονίκη 1974)

Key words
Architecture.
Archives.
Church architecture.
Ecclesiastical art.
Ecclesiastical history.
Icon screen.
Lesbos / Lesvos.
Manuscript.
Orthodox churches.
Portable icon.
Saints.
Sculpture.
Treasures / Heirlooms.
Wall painting / Mural painting.