Ιάκωβος Mytilena Sacra τ. Γ΄ (1976)
[Bibliography]

Abbreviation
Ιάκωβος Mytilena Sacra τ. Γ΄ (1976)
Form of publication
Book

Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος Γ. Κλεόμβροτος, Mytilena Sacra Ναοί – Κειμήλια πόλεως Μυτιλήνης, Ιστορία –Τέχνη τόμος Γ΄ σειρά Mytilena Sacra (Ιδιωτική έκδοση, Θεσσαλονίκη 1976)

Key words
Aegean, Eastern.
Ambo.
Architecture.
Byzantine period.
Cemetery.
Church architecture.
Clergy, clergymen.
Ecclesiastical art.
Ecclesiastical buildings.
Ecclesiastical history.
Ecclesiastical painting, 19th c..
Icon screen.
Iconographic art.
Lesbos / Lesvos.
Manuscript.
Mytilene, city.
Orthodox churches.
Ottoman period.
Portable icon.
Saints.
Social welfare.
Treasures / Heirlooms.
Twentieth century.
Wood-carving.