Καρούζος, Αρχαία τέχνη (1972)
[Bibliography]

Abbreviation
Καρούζος, Αρχαία τέχνη (1972)
Form of publication
Book

Χρήστος Καρούζος, Αρχαία τέχνη. Ομιλίες - Μελέτες (Εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1972)

Key words
Ancient Athens.
Ancient Grecce.
Ancient Greek art.
Ancient Greek gods.
Ancient Greek sculpture.
Archaeological Museum.
Archaic period.
Ceramics / pottery.
Classical period.
German Archaeological Institute at Athens / DAI-Ath.
Kerameikos, ancient Athens.
Sculpture.
Stoa / Portico / Arcade.