Θεοχάρης, Νεολιθική Ελλάς (1973)
[Bibliography]

Abbreviation
Θεοχάρης, Νεολιθική Ελλάς (1973)
Form of publication
Art Book

Μαρία Δ. Θεοχάρη, Colin Renfrew, Γ. Χουρμουζιάδης et al, Νεολιθική Ελλάς, Δημήτριος Ρ. Θεοχάρης (επιστ. επιμ.) (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1973)

Collective work
Yes
Key words
Agrarian society.
Animal, animals.
Archaeological Museum.
Argolid.
Asia Minor / Asian Turkey.
Balkans.
Cave.
Ceramics / pottery.
Cereals.
Commerce.
Crete.
Eastern Macedonia.
Excavations.
Farming, farmers.
Figurine.
Funerary culture.
Grave customs.
Hesiod.
Hunting.
Macedonia.
Magnesia, Thessaly.
Map.
Mesolithic period.
National Archaeological Museum Athens / NAMA.
Neolithic age.
Photographic archives.
Plans, elevations.
Prehistoric art.
Prehistoric farming.
Prehistoric period.
Prehistoric settlement.
Settlement.
Sporades / Thessalian Sporades.
Stock-breeding society.
Technology.
Thessaly.
Tools.
Volos, Thessaly.