Ασδραχάς, Τσαρούχης, Έλληνες Ζωγράφοι, τ. 1
[Bibliography]

Abbreviation
Ασδραχάς, Τσαρούχης, Έλληνες Ζωγράφοι, τ. 1
Form of publication
Art Book

Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Γιάννης Τσαρούχης, Οι Έλληνες Ζωγράφοι. Από τον 19ο αιώνα ως τον 20ο. τόμος 1, Σειρά Καλλιτεχνική Βιβλιοθήκη: Οι Έλληνες Ζωγράφοι (Μέλισσα, Αθήνα 1974)

Data
Greek painters of the 19th and 20th century (Melissa Publishing House, Athens, 1974), in Greek.
Key words
Biography.
Greece.
Greece, modern.
Greek War of Independence, 1821.
Lesbos / Lesvos.
Manners and customs.
Modern period.
Munich.
Painter.
Painting.
Paintings.
Seascapes.
Twentieth century.