Μελίρρυτος, Ιστορική και γεωγραφική περιγραφή της Επαρχίας Μαρωνείας (1871, 1980)
[Bibliography]

Abbreviation
Μελίρρυτος, Ιστορική και γεωγραφική περιγραφή της Επαρχίας Μαρωνείας (1871, 1980)
Form of publication
Off-print

Μ. Μελίρρυτος, Περιγραφή ιστορική και γεωγραφική υπ’ εκκλησιαστική έποψιν της θεοσώστου Επαρχίας Μαρωνείας, Συντεθείσα υπό Μ. Μελίρρυτου διδάκτορος της Ιατρικής, μέλους αντεπιστέλλοντος πολλών εν Ευρώπη επιστημονικών εταιρειών (Αδεία της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας), Δημήτριος Βασιλειάδης (επιμ.), τόμος πρώτος, Θρακική Επετηρίδα, (Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής, Κομοτηνή 1980) σσ. 47-112,

First edition
Place of publication of first edition
Κωνσταντινούπολη
Date of publication of first edition
1871
Key words
Aegean Thrace.
Aegean, Northern.
Agrarian society.
Agricultural products.
Armenians.
Bulgarians.
Evros Prefecture.
Feres, Thrace.
Jews.
Komotini.
Late Ottoman period.
Maroneia.
Mills.
Muslims.
Northern Thrace / Southern Bulgaria.
Orthodox churches.
Rhodope Prefecture.
Romiosyne.
Samothrace.
School.
Thasos, island.
Thrace.
Thracian archipelago.
Thrakiotes, Greeks of Thrace.
Village / Settlement.
Vistonis, lake.