Μπίρης, Σύγχρονη Αθήνα (1958)
[Bibliography]

Abbreviation
Μπίρης, Σύγχρονη Αθήνα (1958)
Form of publication
Book

Κώστας Η. Μπίρης, Για την σύγχρονη Αθήνα, μελέτες και αγώνες. Μέρος πρώτον: Δημοσιεύματα, 1956, Μέρος δεύτερον: Υπηρεσιακός αγών, 1957, (Εκδόσεις ΑΣΤΗΡ, Αδελφών Αλ. & Ε. Παπαδημητρίου, Αθήνα 1958)

Data
Kostas Biris, Modern Athens; Articles on Urban Planning: Suggestions, Violations and Catastrophes (Astir editions, Athens 1958) in Greek.
Key words
Antiquities.
Architecture.
Athens, modern.
Attica.
Benefactors.
Building.
Destruction of monuments.
Environmental disasters.
Garden.
German Occupation.
Infrastructure.
Means of transport.
Quarry.
Twentieth century.
Urban planning.