Αρχείον Θρακικού Λ-Γ Θησαυρού τ. Γ΄ (1936-1937)
[Bibliography]

Abbreviation
Αρχείον Θρακικού Λ-Γ Θησαυρού τ. Γ΄ (1936-1937)
Form of publication
Scholarly Journal

Κ. Μυρτίλος Αποστολίδης, Κ.Θ. Δημαράς, Αν. Σταμούλης et al, Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού· Τριμηνιαίον περιοδικόν σύγγραμμα εκδιδόμενον υπό Επιτροπής Θρακών, Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου (διευθυντής), τόμος Γ΄

Data
Archeion Thrakikou Thysavrou / Archive of the Ethnological and the Linguistic Treasures of Thrace (in Greek) volume III (Athens, 1936-37)
Key words
Ainos / Enez.
Byzantine society.
Christmas.
Eastern Thrace / European Turkey.
Edirne, Vilayet of Edirne / Vilayet of Adrianople.
Everyday life.
Fall of Constantinople, 1453.
Folklore.
Gallipoli / Gelibolu.
Madytos / Eceabat.
Manners and customs.
Northern Thrace / Southern Bulgaria.
Orthodoxy.
Philippoupolis / Plovdiv.
Poetry.
Refugees.
Saranta Ekklesies / Kırklareli.
Societies, clubs, fraternities.
Stamps / Seals.
Stenemachos / Asenovgrad.
Stories.
Superstition, superstitions.
Thrace.
Thrakiotes, Greeks of Thrace.
Traditional professions.
Women.