Πολίτης, Οι Φαναριώτες και η Αθηναϊκή Σχολή (1968)
[Bibliography]

Abbreviation
Πολίτης, Οι Φαναριώτες και η Αθηναϊκή Σχολή (1968)
Form of publication
Book

Λίνος Πολίτης, Ποιητική Ανθολογία, Βιβλίο Τέταρτο, Οι Φαναριώτες και η Αθηναϊκή Σχολή, Λίνος Πολίτης (εκδ.), σειρά Βιβλιοθήκη Ελλήνων και Ξένων Συγγραφέων Ποιητική Ανθολογία, (Εκδόσεις Γαλαξία, Αθήνα 1968)

First edition
Date of publication of first edition
1966
Key words
Athenians.
Athens.
Constantinople / Istanbul.
Eighteenth century.
Epirotes.
Greek education.
Greek literature.
Nineteenth century.
Phanariotes.
Poetry.
Rigas Feraios / Rhigas Pheraios Velestinlis.
Scholars.
Smyrna / İzmir.
Tantalidis, Ilias, hellenist.
Thrakiotes, Greeks of Thrace.
Venice.
Vizyenos, Georgios, writer.