Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας, Οδησσός (1994)
[Bibliography]

Abbreviation
Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας, Οδησσός (1994)
Form of publication
Exhibition Catalogue

Γκριγκόρι Λ. Αρς, Δέσποινα Βλάμη, et al, Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας, Οδησσός, Ιστορικά – Κατάλογος, (Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, Αθήνα 1994) Αθήνα 1994)

Collective work
Yes
Key words
Archives.
Engraving.
Filiki Etaireia / Philiki Etaireia.
Greek War of Independence, 1821.
Modern period.
Museum.
Nineteenth century.
Odessa.
Photographic archives.
Russian Empire.
Russian Hellenism.
Twentieth century.
Ukraine.