Η Μαριάννα Κορομηλά διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Σπύρου Μαντά «Το γεφύρι και ο Ηπειρώτης» (Μάιος 1988)
[Audio-Visual]

Title
Η Μαριάννα Κορομηλά διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Σπύρου Μαντά «Το γεφύρι και ο Ηπειρώτης» (Μάιος 1988)
Subtitle
«αυτός και το γεφύρι…»
Type
Audio
Classification
Classification
Radio Broadcast.
Production date
5/1988
Languages
Greek
Subject / Synopsis / Locations
Stone bridges in Epirus (NW Greece) >>>>>>>>>>> https://www.youtube.com/watch?v=bZoqggRBiTM
Texts
Spyros Mantas
Speaker / Narrator
Marianna Koromila
Key words
Bridge.
Epirus / Epiros.
Koromila, Maianna, historian.
Muleteer.
Twentieth century.