Αθανασιάδη, Ευφράτης (1993)
[Bibliography]

Abbreviation
Αθανασιάδη, Ευφράτης (1993)
Form of publication
Book

Πολύμνια Αθανασιάδη, Στο σύνορο του Ευφράτη (Πολιτιστική Εταιρεία Απάμεια, Πρώτη επανέκδοση με διορθώσεις (1993) Αθήνα 1993)

ISBN / ISSN
ISBN 960-85325-0-7
First edition
Publisher of first edition
Δόμος
Place of publication of first edition
Αθήνα
Date of publication of first edition
1985
Data
Polymnia Athanasiadi, On the Euphrates frontier (in Greek). Archaeological-historical travelogue with BW photography and a two-page sketch map. The chapter entitled “The renewed tradition”, pp 103-114, discusses the contemporary mystical poet Ismail Emre and includes Greek translations of excerpts from some of his poems. Glossary, pp 115-116. Total pages, 118.
Key words
Amida / Diyabakir / Diyarbakır.
Antioch / Antakya.
Antiquities.
Aramaeans.
Aramaic.
Armenians.
Asian Turkey, South / Southern Turkey.
Dura Europos.
Edessa / Urfa.
Euphrates, river.
Islamic mystical poetry.
Ismail Emre, poet.
Late Antiquity.
Mardin.
Middle East.
Middle Mesopotamia.
Northern / Upper Mesopotamia.
Northern Syria.
Oriental religions.
Palmyra / Tadmur.
Roman period, Imperial age.
Syria.
Syrian Orthodox / Jacobites.
Tigris River / Dicle.
Travelogue.
Tur Abdin.