Κωνσταντινίδης, Οικουμενικοί Πατριάρχαι (1995)
[Bibliography]

Abbreviation
Κωνσταντινίδης, Οικουμενικοί Πατριάρχαι (1995)
Form of publication
Booklet

Χρυσόστομος (Κωνσταντινίδης) Μητροπολίτης Γέρων Εφέσου, Οικουμενικό Πατριαρχείο και Οικουμενικοί Πατριάρχαι από το 1923 έως σήμερα (Εκδόσεις Επέκταση, Κατερίνη 1995)

ISBN / ISSN
ISBN 960-356-008-1
Data

The Most Reverend Geron Chrysostomos (Konstantinides) Metropolitan of Ephesus, The Ecumenical Patriarchate and the Ecumenical Patriarchs from 1923 until today (in Greek). Publication of a homily by The Most Reverend Geron Metropolitan of Ephesos and Professor of Orthodox Dogmatic Theology, Chrysostom (Konstantinides / or Konstantinidis), addressed to the members of the Hellenic Supreme Court and representatives of the Judicial and Prosecutorial College of Greece at a conference held on 3/10/1993.

It is a brief history of the Ecumenical Patriarchate and associated institutions from 1923, the year the Treaty of Lausanne was signed, to 1993, and outlines the context of the contemporary legal regime which governs the institution. Total pages, 32.

We have typed and digitalized the text of the homily and you can find it attached here; please go to TEXTS and look for: Konstantinides, Ecumenical Patriarchs 1923-1993 (1995) the text. Available to subscribers

Key words
1923.
Athenagoras, Ecumenical Patriarch.
Bartholomew, Ecumenical Patriarch.
Deportations, expulsions.
Ecclesiastical history.
Ecumenical Patriarchate, 20th c..
Exchangeable populations.
Human rights – violations.
Kemal Ataturk / Atatürk.
Late Ottoman – Transitional period.
Meletios (Metaxakis), Ecumenical Patriarch.
Orthodoxy.
Patriarch of Constantinople.
Patriarchal Act 1928.
Phanar.
Photios II, Ecumenical Patriarch.
Romiosyne.
Treaty of Lausanne, 1923.
Turkey.
Turkish policies.
Twentieth century.
Vakıfs / Vakifs.