Γκωτιέ, Κωνσταντινούπολη (1998)
[Bibliography]

Abbreviation
Γκωτιέ, Κωνσταντινούπολη (1998)
Form of publication
Book

Θεόφιλος Γκωτιέ, Κωνσταντινούπολη Έρση Μπομπολέση (μτφρ.) σειρά Ματιές και τόποι (Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1998)

ISBN / ISSN
960-03-2329-1
First edition
Title of first edition
Théophile Gautier, Constantinople
Publisher of first edition
Editions M. Lévy
Place of publication of first edition
Paris
Date of publication of first edition
1853
Source
Yes
Data
Théophile Gautier, Constantinople (Greek translation from French). Traveller’s account (in French) of the Ottoman capital in 1852, first published in 1853. Contains short descriptions of Sardinia, Malta, Syros, Smyrna and the passage by sea from the Dardanelles (Troy) to Istanbul. The aim of the travelogue is to acquaint the reader with the queen of cities pp 74-353. Glossary pp 355-356. Notes pp 357-362. Théophile Gautier, Chronology pp 363-365. Total pages 368.
Key words
Aegean Sea.
Bosphorus / Bosphoros / Bosporos.
Coffee houses.
Constantinople / Istanbul.
Dervishes.
Ethnology.
European travelers.
Folklore.
Galata.
Gautier, Théophile, writer.
Golden Horn.
Istanbul, 19th c..
Istanbul, Asian side.
Jews of the East / Levant.
Kadıköy / Chalcedon.
Karagiozis / Karagoz.
Late Ottoman period.
Old City, Istanbul.
Ottoman Empire.
Ottoman Istanbul.
Pera / Beyoğlu.
Romiosyne.
Scutari / Üsküdar.
Shadow theater.
Smyrna / İzmir.
Sufis / Mystics.
Syros, island.
Tekke.
Travelers.
Travelers’ accounts.
Travels / Voyages.
Women.