Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2007 (2006)
[Bibliography]

Abbreviation
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2007 (2006)
Form of publication
Calendar

Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2007 (,βζ' σ.έ.) έτος πέμπτον. Αφιερωμένον εις την φιλανθρωπίαν και δη την εν Κωνσταντινουπόλει πάλαι τε και νυν, Αρχιμανδρίτης Δοσίθεος, Ηγούμενος Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Τατάρνης Ευρυτανίας (υπεύθ. ύλης), (Οικουμενικόν Πατριαρχείον, με τη φροντίδα των Εκδόσεων Επτάλοφος, Αθήνα 2006)

Collective work
Yes
Data
A vade mecum, produced in a small, easily portable size, of the Calendar of the Ecumenical Patriarchate (title of the original: Ημερολόγιον του Οικουμενικού Πατριαρχείου), abbreviated version of the annually-produced volume, which exceeds 1,000 pages. The contents are focused on the ecclesiastical and social life of the Orthodox Community of Constantinople and the islands of Imbros and Tenedos, as well as the administrative organization of the Patriarchate, the Archbishopric of Constantinople and the four Metropolises in Turkey. Part A: “Philanthropy”, pp 13-223; Part B: “The Ecumenical Patriarchate”, pp 225-271; Part C: “Constantinople”, pp 273-280; Part D: “Festal calendar”, pp 281-327; Part E: “Photographs” (color), pp 329-346; and Contents, pp 347-349. Total pages, 352.
Key words
Archbishopric of Constantinople.
Balıklı, Greek Orthodox Home for the Elderly.
Bartholomew, Ecumenical Patriarch.
Bosphorus / Bosphoros / Bosporos.
Byzantine institutions.
Byzantine period.
Ecum. Patriarchate, Metropolis of Imbros and Tenedos.
Ecumenical Patriarchate.
Golden Horn.
Greek Orthodox Community of Istanbul.
Hagiasma.
Hospital.
Istanbul, Orthodox churches.
Metropolis of Chalcedon, Ecumenical Patriarchate.
Metropolis of Derkoi, Ecumenical Patriarchate.
Metropolis of the Princes’ Islands.
Ottoman period.
Rum / Greek Orthodox of Istanbul, 21st c.
Sea of Marmara / Propontis.
Social welfare.