Βατού, Πλουμίδης, Καππαδοκία και Κεντρική Ανατολία (2002)
[Bibliography]

Abbreviation
Βατού, Πλουμίδης, Καππαδοκία και Κεντρική Ανατολία (2002)
Form of publication
Touristic Guide

Έρση Βατού, Άννα Κοντού, Δημήτρης Πλουμίδης, Καππαδοκία και Κεντρική Ανατολία σειρά Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 2 (Infoγνώμων, Αθήνα 2001)

Collective work
Yes
ISBN / ISSN
ISBN 960-86979-4-8
Key words
Ankara, capital.
Ankara, Prefecture of Ankara.
Antiquities.
Argaios, mt.
Armenians.
Asian Galatia.
Byzantine art.
Byzantine monuments.
Byzantine remains.
Caesarea / Kayseri.
Cappadocia.
Cappadocians.
Central Anatolia.
Dervishes.
Dialect.
Ecclesiastical buildings.
Eskişehir.
Exchangeable populations.
Galatia, Roman Province.
George / Georgios, saint.
Gordion.
Haji Bektash Veli.
Halys / Kızılırmak, river.
Hellenism.
Hittites.
Iconographic art.
Konya / Iconium.
Korama / Göreme.
Lycaonia, Asian Turkey.
Madrasa / Medrese.
Map.
Monasteries.
Nevşehir.
Niğde.
Ottoman monuments.
Phrygian antiquities.
Prokopi / Ürgüp.
Rock-cut structures.
Roman Communities.
Romiosyne.
Sabbas, saint.
Sakarya, river / Sangarios, river.
Salt desert.
Salt Lake / Tüz Golü.
Sebasteia / Sivas, city.
Seljuk monuments.
Seljuks.
Sinasos / Mustafapaşa.
Sultanate of Rum.
Touristic guidebook.
Türbe, türbesi.
Turkey.
Tyana / Kemerhisar.
Yunus Emre, poet.