Κιομουρτζιάν, Πόλη του 1680 (1992)
[Bibliography]

Abbreviation
Κιομουρτζιάν, Πόλη του 1680 (1992)
Form of publication
Book

Ιερεμίας Τσελεμπί Κιομουρτζιάν, Οδοιπορικό στην Πόλη του 1680 Σούλα Μπόζη (μτφρ., σχόλια), (Τροχαλία, Αθήνα 1992)

ISBN / ISSN
ISBN 960-7022-31-9
First edition
Title of first edition
Istanbola Batmutiun
Place of publication of first edition
Βιέννη
Date of publication of first edition
1913
Source
Yes
Key words
Armenian Community of Istanbul.
Armenians.
Balıklı, area.
Bosphorus / Bosphoros / Bosporos.
Ecclesiastical buildings.
Galata.
Gypsies / Roma people.
Istanbul, Asian side.
Istanbul, Old City.
Kömürciyan Eremya Çelebi.
Middle Ottoman period.
Old City, Istanbul.
Ottoman Istanbul.
Ottoman period.
Pera / Beyoğlu.
Romiosyne.
Tatavla / Kurtuluş.
Upper Bosphorus.