Κάλλιστος Α΄, Ομιλίες (2011)
[Bibliography]

Abbreviation
Κάλλιστος Α΄, Ομιλίες (2011)
Form of publication
Book

Κάλλιστος Α΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Ψευδοπροφήτες, μάγοι και αιρετικοί στο Βυζάντιο κατά τον 14ο αιώνα. Επτά ανέκδοτες ομιλίες του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Καλλίστου Α΄, Κωνσταντίνος Παΐδας (επιστ. επιμ., μτφρ.), σειρά Κείμενα Βυζαντινής Λογοτεχνίας 6 (Εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 2011)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-6736-14-8
Source
Yes
Key words
Byzantine Constantinople.
Byzantine sources.
Kallistos I, Ecumenical Patriarch.
Late Byzantine period.
Palaeologan age / Palaiologan age.
Palaeologans / Palaiologans.