Σταυρίδης, Αγία Τριάδα Χαλκηδόνος (2000)
[Bibliography]

Abbreviation
Σταυρίδης, Αγία Τριάδα Χαλκηδόνος (2000)
Form of publication
Booklet

Βασίλειος Σταυρίδης, Ο ιερός καθεδρικός ναός της Αγίας Τριάδος Χαλκηδόνος, 1900 – 2000 (Οικουμενικόν Πατριαρχείον, Ιερά Μητρόπολις Χαλκηδόνος, Χαλκηδών 2000)

Key words
Asia Minor Metropolises.
Holy Trinity, church.
Istanbul, Asian side.
Istanbul, Orthodox churches.
Kadıköy / Chalcedon.
Late Ottoman period.
Metropolis of Chalcedon, Ecumenical Patriarchate.
Romiosyne.