Μπελαβίλας, Αρχιπέλαγος της πειρατείας (1997)
[Bibliography]

Abbreviation
Μπελαβίλας, Αρχιπέλαγος της πειρατείας (1997)
Form of publication
Book

Νίκος Μπελαβίλας, Λιμάνια και οικισμοί στο Αρχιπέλαγος της πειρατείας, 15ος - 19ος αι. σειρά Ανθρώπων Άστεα (Εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 1997)

ISBN / ISSN
ISBN 960-210-278-0
Data
Nikos Belavilas, Harbors and settlements in the archipelago of piracy: 15th – 19th c. (in Greek) is a study of the spatial transformations in the Aegean islands and their settlements in the age of piracy after the Fourth Crusade (1204) until the Greek War of Independence (1821). Prologue pp. 7-10. Introduction pp. 11-30. Sea routes pp. 31-64. Overseeing the sea routes pp. 65-114. Island harbors pp. 115-164. Epilogue pp. 165-166. Bibliography pp. 167-169. Index pp. 171-173. Richly illustrated with maps, drawings of ships, C phot. Total pages 174, large format.
Key words
Aegean Asia Minor.
Aegean Sea.
Aegean, Eastern.
Aegean, NE.
Aegean, Northern.
Alexandria, Egypt.
Andros.
Asia Minor / Asian Turkey.
Barbarossa, admiral.
Buondelmonti, Cristoforo.
Byzantine period.
Cartography.
Chios.
Commerce.
Constantinople.
Crete.
Cyclades.
Dardanelles / Hellespont.
Delos.
Dodecanese islands.
Eastern Mediterranean.
Euboea / Evia.
Fourth Crusade.
Gallipoli / Gelibolu.
Greece.
Harbor.
Holy Land.
Hydra, island.
Ionian Sea.
Italy.
Map.
Marine environment.
Maritime transport.
Middle East, Ottoman.
Mykonos.
Nautical terms.
Naxos.
Ottoman fleet.
Ottoman period.
Peloponnese.
Piracy.
Psara, island.
Rhodes.
Routes, distances.
Russians.
Sailing.
Sailing ships.
Samos, island.
Skyros, island.
Smyrna / İzmir.
Spetses, island.
Syros, island.
Thracian Sporades, islands.
Topography.
Travelers.
Travelers’ accounts.
Venetian rule.
Venice.