Μηλιαράκης, Αυτοκρατορία Νικαίας – Δεσποτάτο Ηπείρου (1898, 1994)
[Bibliography]

Abbreviation
Μηλιαράκης, Αυτοκρατορία Νικαίας – Δεσποτάτο Ηπείρου (1898, 1994)
Form of publication
Book

Αντώνιος Μηλιαράκης, Ιστορία του Βασιλείου της Νικαίας και του Δεσποτάτου της Ηπείρου (1204-1261) (Διονύσιος Ν. Καραβίας και Ευάγγελος Ξ. Λάζος, φωτοτυπική επανέκδοση, Αθήνα 1994)

ISBN / ISSN
ISBN 960-258-039-9
First edition
Place of publication of first edition
Αθήνα-Λειψία
Date of publication of first edition
1898
Key words
Angelodoukes Komnenoi.
Arta.
Asia Minor.
Asia Minor Metropolises.
Bithynia.
Byzantine cities.
Byzantine sources.
Despotate of Epirus.
Empire of Nicaea.
Epirus / Epiros.
Fourth Crusade.
Iznik / Nicaea.
John IIΙ Vatatzes / Ioannes IIΙ Vatatzes.
Late Byzantine period.
Latin Rule.
Michael VIII Palaeologus / Palaiologos.
Middle Byzantine period.
Theodore I Lascaris / Theodoros I Laskaris.