Τρομπούκης, Ιατρική στην Πόλη (2000)
[Bibliography]

Abbreviation
Τρομπούκης, Ιατρική στην Πόλη (2000)
Form of publication
Book

Κωνσταντίνος Τρομπούκης, Η ελληνική ιατρική στην Κωνσταντινούπολη 1856-1923 σειρά Ανάλεκτα Της καθ’ ημάς Ανατολής 10 (Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, Αθήνα 2000)

ISBN / ISSN
ISBN 960-7579-29-1 ISSN 1606-5966
Key words
Abdülhamid II.
Archigenis, Sarantis, doctor.
Archives.
Balıklı, Greek Orthodox Hospital.
Bosphorus / Bosphoros / Bosporos.
Constantinople / Istanbul.
Education.
Gedeon, Manuel.
Greece.
Hospital.
Istanbul, Orthodox churches.
Late Ottoman period.
Mavrogenis, Spyridon, doctor / Mavrogenis-pasha.
Old City, Istanbul.
Ottoman Empire.
Patriarch of Constantinople.
Romiosyne.
Sgourdeos, Tomazos, doctor.
Vassiadis, Hrokles, doctor.
Vienna.