Ρεκοπούλου-Δάνου, Μήδεια (1999)
[Bibliography]

Abbreviation
Ρεκοπούλου-Δάνου, Μήδεια (1999)

Πηνελόπη Ρεκοπούλου-Δάνου, Μήδεια. Αφιέρωμα -Οδοιπορικό (Θεσσαλονίκη 1999)

Key words
Black Sea, Turkish coast.
Eastern Thrace / European Turkey.