Σαμοθράκης, Λεξικόν της Θράκης (1963)
[Bibliography]

Abbreviation
Σαμοθράκης, Λεξικόν της Θράκης (1963)
Form of publication
Encyclopedia / Dictionary

Αχιλλέας Σαμοθράκης, Λεξικόν γεωγραφικόν και ιστορικόν της Θράκης, από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως 1453, Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου (επιμ.), (Εταιρεία Θρακικών Μελετών, 2η έκδοση με προσθήκες, Αθήνα 1963)

First edition
Publisher of first edition
Εκδόθηκε τμηματικά στους τόμους 7-12 του Αρχείου Θράκης
Date of publication of first edition
1940 και ...
Data
Achilleas Samothrakis, Geographical and Historical Gazetteer of Thrace (first ed. 1940, second ed. 1963) in Greek. Total pages 598. >>>>>>>>>>>>> See digitalized form in Texts (at the Accompanying Material)
Key words
Aegean Thrace.
Ancient Greek cities.
Ancient Greek sources.
Antiquity.
Balkan rivers.
Balkans.
Black Sea, west coast.
Bulgaria.
Byzantine cities.
Byzantine period.
Byzantine sources.
Eastern Thrace / European Turkey.
Edirne, Vilayet of Edirne / Vilayet of Adrianople.
Europa, province, Dioecesis Thraciae.
Evros, river / Hebrus, river.
Greek antiquity.
Greek mythology.
Haimimontus, province, Dioecesis Thraciae.
Lesser Scythia, province / Scythia Minor, province, Dioecesis Thraciae.
Macedonia.
Moesia II, province, Dioecesis Thraciae / Moesia Inferioris.
Northern Thrace / Eastern Romelia.
Northern Thrace / Southern Bulgaria.
Orthodox churches.
Ottoman period.
Plain of Eastern Thrace.
Rhodopa, province, Dioecesis Thraciae.
Romania / Rumania.
Sea of Marmara / Propontis.
Thrace.
Thracia, province, Dioecesis Thraciae.
Thracian peninsula / Gallipoli peninsula.