Κωνσταντινίδης, «Ο Αθηνών Χρυσόστομος Α΄, νεκρολογία» (1938) [Konstantinides, “Chrysostomos I of Athens”]
[Texts]