Μάνος, Προποντίδα 08. Εισαγωγικά, ιστορική αναδρομή (1994) [ Manos, Propontis 08]
[Texts]