Χρύσανθος, Εκκλησία Τραπεζούντος (1933, 1973)
[Bibliography]