Χαράγματα ναυπηγικής και πίστης (από τη Λίμνη Ευβοίας) [Vessels’ graffiti and faith in North Euboea]
[Audio-Visual]