Μ. Κορομηλά, Καππαδοκία 01 (2005) [M. Koromila, Cappadocia 01]
[Audio-Visual]