Makris, “The Architect Demos Zepaniotes” (1957) [in Greek]
[Texts]