Ομπολένσκι, Βυζαντινή Κοινοπολιτεία (2022)
[Bibliography]