Χέριν, Γυναίκες στην πορφύρα (2002)
[Bibliography]