Κλαβίχο, Ταξίδι στην αυλή του Ταμερλάνου, 1403-1406 (1997)
[Bibliography]