Βασιλειάδης (επιμ), Ακολουθία Κυρίλλου ΣΤ΄ (1990)
[Bibliography]

Abbreviation
Βασιλειάδης (επιμ), Ακολουθία Κυρίλλου ΣΤ΄ (1990)
Form of publication
Off-print

Κωνσταντίνος Τζολάκογλου, μοναχός Ιάκωβος, Ανέκδοτος Ακολουθία μεθ’ Υπομνήματος του αγίου ιερομάρτυρος Κυρίλλου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Συντεθείσα μεν εν Αδριανουπόλει έτει͵αωλς΄ [1836] υπό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΖΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ιατροδιδασκάλου. Επαυξηθείσα δε εν τω Αγιονύμω Όρει του Άθωνος έτει αωμδ΄ [1844] υπό ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ. Και νυν το πρωτον τύποις δημοσιευομένη επιμελεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ πρωτοπρεσβυτέρου της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής διά του Ογδόου Τόμου της Θρακικής Επετηρίδος περιοδικού συγγράμματος του Μορφωτικού Ομίλου Κομοτηνής, Δημήτριος Βασιλειάδης, Πρωτοπρεσβύτερος (επιστ. επιμ.), Θρακική Επετηρίδα τ. 8 (Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής, Κομοτηνή 1990)

Source
Yes
Key words
Adrianople / Edirne.
Clergy, clergymen.
Cyril VI, Ecumenical Patriarch.
Evros, river / Hebrus, river.
Greek War of Independence, 1821.
Holy Mountain / Mount Athos / Hagion Oros.
Late Ottoman period.
Lemnos.
Martyr.