Βασιλειάδης (επιμ), Ακολουθία Κυρίλλου ΣΤ΄ (1990)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Βασιλειάδης (επιμ), Ακολουθία Κυρίλλου ΣΤ΄ (1990)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Ανάτυπο

Κωνσταντίνος Τζολάκογλου, μοναχός Ιάκωβος, Ανέκδοτος Ακολουθία μεθ’ Υπομνήματος του αγίου ιερομάρτυρος Κυρίλλου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Συντεθείσα μεν εν Αδριανουπόλει έτει͵αωλς΄ [1836] υπό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΖΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ιατροδιδασκάλου. Επαυξηθείσα δε εν τω Αγιονύμω Όρει του Άθωνος έτει αωμδ΄ [1844] υπό ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ. Και νυν το πρωτον τύποις δημοσιευομένη επιμελεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ πρωτοπρεσβυτέρου της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής διά του Ογδόου Τόμου της Θρακικής Επετηρίδος περιοδικού συγγράμματος του Μορφωτικού Ομίλου Κομοτηνής, Δημήτριος Βασιλειάδης, Πρωτοπρεσβύτερος (επιστ. επιμ.), Θρακική Επετηρίδα τ. 8 (Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής, Κομοτηνή 1990)

Πηγή
Ναι
Λέξεις - κλειδιά
Άγιον Όρος / Άγιο Όρος.
Αγώνας 1821.
Αδριανούπολις / Αδριανούπολη / Edirne.
Έβρος ποταμός.
Κλήρος, κληρικοί.
Κύριλλος ΣΤ΄, Οικ. Πατριάρχης.
Λήμνος.
Μάρτυρας της Πίστης.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.